Prof. Matthiasa Theodora Vogta

Reformator kulturalny Saksonii

 

Biografia Profesora Matthiasa Theodora Vogta obfituje w wielkie sukcesy i śmiałe, innowacyjne projekty. Ten niezwykły naukowiec i artysta jest całkowicie oddany idei krzewienia kultury i podnoszenia świadomości kulturalnej obywateli wszystkich krajów zjednoczonej Eu ropy. Dlatego też jego postać powinna być powszechnie znana i ceniona w odpowiednich kręgach decydentów sztuki i nauki.

Przyszły reformator sektora kultury w Saksonii urodził się w Rzymie, dorastał zaś w okolicach Fryburgu Bryzgowijskiego. Już w dzieciństwie wykazywał duże zdolności muzyczne, dlatego rozpoczął naukę gry na flecie i wiolonczeli. Studiował kilka kierunków (teatrologia, filozofia, germanistyka, muzykologia) na najbardziej prestiżowych uniwersytetach Europy (Ludwig-Maximilians-Universität München, III wydział paryskiej Sorbony, Uniwersytet w Aix-en-Provence, doktorat uzyskał na Technische Universität Berlin, a habilitację w Institut für Baukunst der Mihály-Pollack-Fakultät Uniwersytetu w Pécs). Pozwoliło mu to dogłębnie poznać wiele dziedzin sztuki i nauki, co znalazło odzwierciedlenie w jego późniejszych działaniach na rzecz poprawy niemieckiej polityki kulturalnej. Dzięki wybitnym wynikom w nauce został stypendystą Narodu Niemieckiego, a doświadczenie w zarządzaniu kulturą i w realizacji artystycznych projektów zdobywał pracując przy najbardziej znanych festiwalach: Bayreuther Festspiele (lata 1986-1989), Salzburger Festspiele, Biennale di Venezia i wydarzeniach: w Teatro alla Scala di Milano, Staatsoper Wien, Théâtre du Châtelet á Paris i Narodowym Teatrze w Moskwie.

Wkrótce dostrzeżono jego niepospolity talent – został zaproszony do pracy w sektorze rządowym. A oto co mówi sam Profesor o swej przygodzie z polityką: „Współpracowałem z Ministerstwem Saksonii od 1991 roku; zostałem powołany przez ministra, aby uporządkować sytuację dziedzictwa kultury po upadku socjalizmu; a pozostały w spadku różne instytucje: opery, teatry, zespoły baletowe, orkiestry filharmoniczne, muzea, biblioteki i wiele innych, lecz nie było wystarczająco dużo pieniędzy. Pomyślałem więc, co można w tej sytuacji zrobić i przyczyniłem się do uchwalenia nowego systemu prawnego Saksonii, Sächsischen Kulturraumgesetzes(prawa kultury saskiej sfery - SächsKRG z dnia 20 stycznia 1994; przyp. RR), co można tłumaczyć, jako „początki kultury”. W końcu została osiągnięta stałość i pewność finansowania posiadanych już gmachów operowych, własnych teatrów i innych instytucji. A nastąpiło to za sprawą zmniejszenia liczby scen operowych i orkiestr, a dokonało się przy użyciu tych samych struktur i metod, jakie zostały wykorzystane w Niemczech Zachodnich. Mogliśmy więc prawnie przyczynić się do uchronienia bogatego dziedzictwa kulturowego Saksonii poprzez wygospodarowanie wystarczającej ilość pieniędzy na finansowanie kultury. Prawo kulturowych regionów Saksonii, które weszło w życie około połowy 1995 roku, i ku mojemu zadowoleniu nadal sprawdza się bardzo dobrze, jest więc według mnie szczególnym osiągnięciem”. Praca ta istotnie wpłynęła na dalsze losy Matthiasa Theodora Vogta, spowodowała bowiem przeprowadzkę specjalisty do Klingewalde k/Görlitz, gdzie obecnie mieści się założony przez niego nowy wydział Hochschule Zittau/Görlitz, czyli Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen; lecz o uratowaniu przed zniszczeniem zabytkowego dworu i innych akademickich inicjatywach badacza opowiem w następnej odsłonie.

Wracając do świata polityki – Czy Polska ma szansę na rozwiązanie budżetowych dylematów w instytucjach kultury? – Profesor Vogt tajemniczo się uśmiecha, lecz przyznaje, że sam jest zwolennikiem radykalnych działań.

Matthias Theodor Vogt współpracując z UNECSO od lat, bierze udział w konstruowaniu planów ciągłej transformacji kulturalnej Europy. Już niebawem dowiemy się dalszych szczegółów o pracy Profesora nad zagadnieniami polityki kulturalnej.

                                                                                                              Róża Różańska

                                                                                                      

 

Cytaty pochodzą z rozmów M. Th. Vogta i R. Różańskiej

Fot. uroczysta przemowa Profesora w Teatrze Gorlitz, podsumowująca konferencję Cross the Borders - 15 Years European Network Culture an Management, 1 czerwca 2012. 


Więcej:
Łukasza Borowicza2015-07-29 20:52:25Odsłona II: Jak chłopiec chcący dyrygować stał się maestro Borowiczem.
Łukasza Borowicza2015-05-09 18:21:12Odsłona I: Odważny w doborze repertuaru, śmiały w interpretacjach, w swojej pracy równoważący emocje i precyzję, już od kilku lat jest przez krytyków i znawców niemalże jednogłośnie uznawany za jednego z najzdolniejszych dyrygentów młodego pokolenia.
Zaida Jabriego2014-12-31 13:33:53Odsłona VII: Zaid Jabri ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jego mentorem był Profesor Zbigniew Bujarski. Podczas jednej z naszych rozmów zaproponował wspólne spotkanie z – jak sam mówi – Mistrzem Bujarskim, by razem powspominać dawne czasy. Prawdopodobnie nie uwierzyłabym, gdyb
Zaida Jabriego2014-12-16 16:35:54Odsłona VI: Wpływy mojego pierwszego nauczyciela istnieją w mojej muzyce i uważam je za cenne tak samo, jak wpływy Profesora Pendereckiego
Zaida Jabriego2014-12-02 21:20:19Odsłona V: Piszę taką muzykę, którą sam bym chciał usłyszeć. Co do nurtów – taki podział bardziej mi pasuje do sklepu muzycznego, gdzie widzimy muzykę dzieloną na różne kategorie, by ułatwić klientom dokonanie wyboru.
Zaida Jabriego2014-11-13 19:27:45Odsłona IV: Spadające bomby to już raczej kwestia domysłów słuchacza. Muzykę cechuje piękno, ponieważ jest najbardziej abstrakcyjną sztuką.
Zaida Jabriego2014-11-04 20:09:12Odsłona III: Zaid Jabri, ukończywszy szkołę w Damaszku, postanowił poszukać nowego miejsca dla siebie. Jeśli traktować słowa „prawdziwy talent musi podróżować, w przeciwnym razie zmarnuje się” wypowiedziane niegdyś przez innego słynnego kompozytora…
Zaida Jabriego2014-10-21 15:00:32Odsłona II: Intryguje nie tylko ze względu na swoje pochodzenie czy też muzykę, jaką tworzy. Ciekawi i zastanawia odbiorcę także jako człowiek, który za pomocą muzyki wyraża siebie, opowiada swoją historię...
Zaida Jabriego2014-10-09 12:19:05Odsłona I: Zaid, który jest dość oryginalny i twórczy, nie wpadł w pułapkę przepisywania popularnych utworów muzycznych z Syrii i z Bliskiego Wschodu na bardziej wyrafinowany, zachodni język muzyczny
Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni2014-09-11 17:09:18Odsłona VII: Kwintesencją Festiwalu jest Klub Festiwalowy. Klub daje możliwość posłuchania dobrej muzyki, uczenia się śpiewu i tańca; to miejsce, w którym toczą się często bardzo zaciekłe dyskusje.